Camp 2011

14th Youth Leadership Development Camp
BE THE CHANGE
"Compassion, Courage, Collaboration"


Location: Denton, Texas, USA
Date: May 27 -30, 2011
Camp Master: Bảo Hương Hoàng, Texas
Logo Contest Winner:      
Xuan Dinh
Essay Contest Winner:   
 Jenny Le
                                                         Phung Nguyen
                                                         Vien Nguyen
Scholarship Winners:     
Jennie Nguyen (Le Hoang Nguyen Scholarship)
                                                         Julia Nguyen (Dr. Rick Ngo Scholarship)
                                                         Anh Thu Le (MME Scholarship)
                                                         Cindy Dinh (Greatland Investment Scholarship)
                                                         Christina Phan (Dennis Vu Scholarship)
                                                         Christopher Than (Kien Thuc Magazine Scholarship)
                                                         Thanh Nguyen (Linh D. Hoang Scholarship)
Vera Tran Award:            Kim Vi Nguyen

Keynote Speaker

Colonel Mylene Tran Huynh
UNITED STATES AIR FORCE – Đại Tá/Bác Sĩ MYLENE TRAN HUYNH

Colonel Mylene T. Huynh serves as the Director of the Air Force Medical Service International Health Specialist (IHS) program, Office of the Air Force Surgeon General. In this capacity, Colonel Huynh advises on policy and guidance and provides oversight to 65 full-time IHS personnel in the 15 geographic locations world-wide and 150+ AF medical personnel with IHS Special Experience Identifiers. IHS teams are engaged in building global health partnership capacity through military to military and military to civilian health engagements. Through the IHS program, the AFMS develops a cadre of medics with foreign language skills, cross-cultural competency, expertise in regional geopolitical affairs and interagency coordination processes.


Colonel Huynh earned her commission through the Reserve Officer Training Corps in 1988 and completed her medical doctorate degree at the University of Virginia through the Health Professional Scholarship Program in 1992. Col Huynh is board certified in both Family Medicine and Preventive Medicine. Col Huynh completed the Executive Fellow course at the Asia-Pacific Center for Security Studies (APCSS) in 2004, served as adjunct faculty and regularly lectured on Bio-security for Senior Executives at APCSS from 2005-2007. Her professional career has focused on global health, clinical teaching, policy and implementation of population-based health programs, medical threats preparedness and response, health surveillance and epidemiology.


Colonel Huynh developed and implemented the Operational Preventive Medicine for Deploying Forces (OPM) for the Defense Institute for Medical Operations. The OPM course has been taught in six countries to partner nation military personnel. Col Huynh has led over 30 international health engagements in 15 countries. Her assignments included faculty instructor at the Andrews Family Practice Residency, International Health Specialist at Headquarter Pacifi c Air Forces, and Commander of the 377th Medical Operations Squadron. On prior Air Staff assignment, she served as Deputy Chief, Preventive Medicine Division.


Đại tá Mylene T. Huỳnh hiện đang làm Giám đốc Chương trình Huấn luyện Cán sự Y tế Quốc tế (IHS) của Không lực Hoa Kỳ, trực thuộc Nha Quân Y Không Quân Mỹ. Trong cương vị này, Đại tá Huỳnh đã cố vấn về chính sách, hướng dẫn, và giám sát những hoạt động của 65 nhân viên HIS tại 15 địa điểm khác nhau trên toàn thế giới và hơn 150 nhân viên y tế của Không lực có Chứng chỉ Kinh nghiệm Đặc biệt IHS. Các toán HIS hoạt động nhằm xây dựng khả năng hợp tác y tế qua những chương trình y tế với đối tác quân sự và dân sự trên toàn thế giới. Qua chương trình IHS, Sở Y tế Không Lực đào tạo cán bộ y tế có khả năng về ngoại ngữ, kiến thức đa văn hóa, thông thạo về chính trị và có khả năng phối hợp công tác liên ngành.


Đại tá Huỳnh tốt nghiệp trường Sĩ quan trừ bị năm 1988 và hoàn tất chương trình bác sĩ y khoa tại Đại học Virginia năm 1992 với chuyên môn về Y khoa Gia đình và Y khoa Phòng ngừa.